Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad

De organisatie van de kerk bestaat uit ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Zij worden ondersteund door wijkassistenten (pastoraal werkers); sommige fungeren als wijkcontactpersoon voor een gedeelte van het dorp. Daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd door (groepjes van) vrijwilligers. Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 
 
Predikant Predikant

Predikant


ds. Loes Roersma is predikant in de Protestantse gemeente Gasselte
lees meer »
 
Ouderlingen Ouderlingen

Ouderlingen

Het college van ouderlingen telt vier leden. Drie van hen combineren hun taak met een andere: twee ouderlingen zijn tevens kerkrentmeester en een derde is ook scriba (secretaris van de kerkenraad).
lees meer »
 
kerkrentmeesters kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters


Het Witte kerkje heeft drie Kerkrentmeesters. Twee van hen zijn ouderling en lid van de kerkenraad. 
lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Diaconie

Het Witte Kerkje van Gasselte vervult zijn diaconale opdracht met behulp van en onder leiding van vier diakenen. De vele taken waarvoor de diaconie zich gesteld ziet, bewijzen dat de diakenen ook tegenwoordig nog een belangrijke functie hebben.
 
lees meer »
 
Zondagsschool Zondagsschool

Zondagsschool


Van september tot mei is er een keer per 14 dagen zondagsschool in de leerkamer, van 10.00 tot 11.00 uur.
lees meer »
 
Cantory Cantory

De Cantory


De cantory begeleidt een aantal erediensten en andere kerkelijke vieringen. Het repertoire bestaat onder andere uit Taizéliederen en andere geestelijke nummers.
lees meer »